faq (veelgestelde vragen)

De Jachthond verschijnt tweemaandelijks aan het begin van even maand.
Het kan bij uitzondering voorkomen dat dit enkele dagen later is in geval van een belangrijke wedstrijd/proef e.d. welke op het moment van sluitingstermijn nog plaatsvindt en de redactie dit item “mee wilt nemen” in de betreffende editie.
Dat is mogelijk.
De losse verkoopprijs incl. verzending bedraagt € 12,95.
Wijze van bestellen los exemplaar binnen Nederland :
Maak € 12,95 over op NL32 INGB 0007 2351 59, op naam van Topaaz Consultancy te Gasselte.
Vermeld a.u.b. het door u gewenste editienummer bij uw bestelling, bijvoorbeeld “editie 2019-5”.
N.B. Zorg dat uw volledig adres vermeld wordt bij de overschrijving, standaard wordt deze nl. niet altijd door uw bank vermeld !
Deze bestelprijs is inclusief verzendkosten.
Wilt u meerdere exemplaren bestellen, dan dient u uiteraard de betreffende editienummmers te vermelden. De prijs is het aantal gewenste exemplaren x € 12,95 (incl. verzendkosten).
Wijze van bestellen los exemplaar Belgie :
- Kosten los exemplaar naar België bedragen € 13,95 (incl. verzending).IBAN : NL21SNSB 0957974302 ten name van Topaaz Consultancy, Kamplaan 2, 9462 TS Gasselte (NL)
De BIC (Swift) is SNSBNL2A
Een abonnementsjaar hoeft niet gelijk te lopen met een kalenderjaar.
U kunt dus op elk moment jaarabonnee worden.
Standaard gaat uw abonnement in met ingang van het eerstkomende nummer. Een abonnement(sbetaling) heeft altijd betrekking op 1 volledig jaar waarbij (tussentijdse) restitutie niet mogelijk is. Klik hier voor een abonnementsaanvraag.
Dat is mogelijk.
De kosten van een Belgisch jaarabonnement bedragen € 44,95.
Voor een (wereldwijd) jaarabonnement buiten Nederland of België bedragen de kosten € 65,00.
Betaalinformatie rekening :
IBAN : NL21SNSB 0957974302 ten name van Topaaz Consultancy, Kamplaan 2, 9462 TS Gasselte (NL)
De BIC (Swift) is SNSBNL2A.
Een adreswijziging kunt u per email of schriftelijk doorgeven aan onze administratie.
Adres : Uitgeverij Topaaz -- Kamplaan 2 -- 9462 TS Gasselte. Email.
Bij de laatste editie van een lopend abonnement wordt geautomatiseerd een herinnering tot verlenging alsmede acceptgiro bijgesloten.

- Opzeggen kunt u schriftelijk indienen uiterlijk 1 maand voor het verlopen van uw abonnement (conform wettelijke voorwaarden).
- Indien u niet binnen 1 maand voor het verlopen van uw abonnement opzegt en alsnog wilt opzeggen, geldt conform de nieuwe wetgeving, de zgn. 'Wet van Dam (2011)', een opzegtermijn van 3 maanden. Kosten 3 maandelijkse verlenging incl. administratiekosten bedragen € 9,95.
- Een opzegging kunt u - met inachtneming van bovenstaande- per email of schriftelijk doorgeven aan onze administratie.
Adres : Uitgeverij Topaaz -- Kamplaan 2 -- 9462 TS Gasselte.
- Uitsluitend cadeau-abonnementen kunnen vrijblijvend verlengd worden waarbij geen opzegtermijn van kracht is.

U organiseert een wedstrijd, keuring, clubevenement, proef, workshop e.d.
en u wilt een verslag hiervan aanleveren als kopij voor De Jachthond ?

Wij adviseren u ruimschoots tevoren contact op te nemen met de redactie in verband met de planning inzake de bezetting van de komende edities.
Een en ander omdat u zich moet realiseren dat op het moment van uitgave van een editie, de redactie reeds bezig is met het vaststellen van de bezetting van de hieropvolgende editie.

N.B. Essentieel voor het aanleveren van de kopij is de kwaliteit van de foto’s.
Foto’s dienen altijd in originele resolutie en formaat maar ook onbewerkt te worden aangeleverd!
U dient te beseffen dat de beeldschermresolutie van uw computer 72 dpi (dots per inch) is, terwijl voor een tijdschrift als “De Jachthond” een resolutie van 300 dpi vereist is, dus ruim 4 x zo hoog.
Kortom een foto op uw beeldscherm mag 1 : 1 beeldvullend goed van kwaliteit zijn, dezelfde kwaliteit in ons blad levert een foto op die 4 x zo klein is, en (noodgedwongen) uitvergroot onbruikbaar is vanwege verlies aan kwaliteit.

Geregistreerde abonnees van 'De Jachthond' kunnen gratis een nestadvertentie plaatsen in de rubriek 'Apportjes'. Let op: het beschikbare aantal woorden hiervoor is gelimiteerd. Wij adviseren u hierover tevoren contact met ons op te nemen: contact
Hetzelfde geldt voor advertenties m.b.t. een dekreu of een te organiseren workshop of seminar.
Deze advertenties dienen op naam/email van de abonnee plaats te vinden.