Aanvragen abonnement

Hoe wordt u abonnee binnen Nederland ?
U heeft 2 keuzes :
1. Door het zelfstandig overmaken van € 29,50 op NL32 INGB 0007235159 of NL21 SNSB 0957974302.
Beide rekeningen op naam van Topaaz Consultancy te Gasselte.
Standaard wordt u abonnee met ingang van de eerstkomende editie tenzij anders door u vermeld.
N.B. Vergeet niet uw volledige adres te vermelden !

2. On-line aanvraag: voer in het onderstaande formulier op deze pagina uw gegevens in.
U krijgt vervolgens een acceptgiro toegezonden.
N.B. Meerkosten: € 1,50, totaal € 31,00.
Toezending acceptgiro alleen mogelijk binnen Nederland !