Aanvragen Belgisch abonnement

Hoe kunt u een Belgisch abonnement voor 1 jaar afsluiten ?
- Door het invullen van onderstaand formulier en het daarna zelfstandig overmaken van € 35,00 op NL32 INGB 0007235159 - BIC : INGBNL2A o.v.v. 'cadeau abonnement'..
Rekening op naam van Topaaz Consultancy, Kamplaan 2, 9462 TS te Gasselte, Nederland.